હાથતાળી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથતાળી આપવી

  • 1

    બનાવી કે છેતરી છટકી જવું.