હાથની ચળ ઉતારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથની ચળ ઉતારવી

  • 1

    મારવાની ઇચ્છા પૂરી કરવી; વગર કારણે મારવું.