હાથની માગણી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથની માગણી કરવી

  • 1

    કન્યાનું માગું કરવું.