હાથની વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથની વાત

  • 1

    શક્તિની વાત; અધિકારની વાત.