હાથનો મેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનો મેલ

  • 1

    તુચ્છ વસ્તુ-જેને આપી દેતાં આંચકો ન લાગે.