હાથનું કર્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું કર્યું

  • 1

    જાતે કરેલું.