હાથનું ચોખ્ખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું ચોખ્ખું

  • 1

    પ્રમાણિક.