હાથનું ચોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું ચોર

  • 1

    અપ્રમાણિક.