હાથનું છૂટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું છૂટું

  • 1

    ઉડાઉ; હાથમાં આવે તે ખરચી નાખનારું.

  • 2

    મારવાની ટેવવાળું.