હાથનું પોલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું પોલું

  • 1

    ઉડાઉ.