હાથનું મોકળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું મોકળું

  • 1

    ઉદાર.