હાથનું સાચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું સાચું

  • 1

    પ્રમાણિક.