હાથપગ જોડીને બેસી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથપગ જોડીને બેસી રહેવું

  • 1

    કાંઈપણ કામધંધો ન કરવાં; આળસુ થઈ પડી રહેવું.