હાથપગ ધોઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથપગ ધોઈને

  • 1

    ખાઈ ખપૂસીને.