હાથમાં અધ્ધર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં અધ્ધર રાખવું

  • 1

    બહુ લાડ લડાવવાં.