હાથમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં આવવું

  • 1

    મળવું; જડવું.

  • 2

    કબજામાં આવવું.