હાથમાં ચાંપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં ચાંપવું

  • 1

    લાંચ આપવી.