હાથમાં દાબવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં દાબવું

  • 1

    લાંચ આપવી.