ગુજરાતી

માં હાથમાં લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથમાં લેવું1હાથમાં લેવું2

હાથમાં લેવું1

 • 1

  વશ કરવું.

 • 2

  કરવાનું શરૂ કરવું.

ગુજરાતી

માં હાથમાં લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથમાં લેવું1હાથમાં લેવું2

હાથમાં લેવું2

 • 1

  પકડવું; મારવું.

 • 2

  વશમાં-તાબામાં લેવું.

 • 3

  કાબૂ-નિયંત્રણમાં લેવું.