હાથમાં હાથ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં હાથ આપવો

  • 1

    વચન આપવું.

  • 2

    પરણવું.