હાથમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં હોવું

  • 1

    કબજામાં હોવું; પોતાને આધીન હોવું.