હાથરસ ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથરસ ઉતારવો

  • 1

    હાથની ચળ ભાંગવી.