હાથવાવડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથવાવડું

  • 1

    ચોરી જાય એવું.