હાથી ઝૂલવા (આંગણે) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથી ઝૂલવા (આંગણે)

  • 1

    ઘણા પૈસાદાર હોવું.