હાથોહાથ વેચાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથોહાથ વેચાઈ જવું

  • 1

    જલદી વેચાઈ જવું.