હાથે આંબલીના બંધ હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે આંબલીના બંધ હોવા

  • 1

    પૈસો ન છૂટવો; કંજૂસ હોવું.