હાથ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ આવવું

  • 1

    મળવું; જડવું.

  • 2

    કબજામાં આવવું.