હાથ ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ઉઠાવવો

  • 1

    હાથ ઉગામવો.

  • 2

    કબજો કે હક છોડવો.