હાથ ઉતરી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ઉતરી જવો

  • 1

    હાથનું સાંધાનું હાડકું એને સ્થાનેથી ખસી જવું.