હાથ ઉપર લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ઉપર લેવું

  • 1

    વશ કરવું.

  • 2

    કરવાનું શરૂ કરવું.