હાથે કરીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે કરીને

  • 1

    સ્વેચ્છાથી; ઇરાદાપૂર્વક.