હાથ કલમ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ કલમ કરવા

  • 1

    હાથ કાંડા આગળથી કાપી નાખવા.