હાથ ઘસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ઘસવા

  • 1

    પસ્તાવો કરવો; બળાપો કરવો.

  • 2

    હારી જવું; થાકી જવું.