હાથ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ચડવું

 • 1

  (કામ) આવડવું.

 • 2

  ભેટો થવો; સામનો થવો.

હાથે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે ચડવું

 • 1

  (કામ) આવડવું.

 • 2

  ભેટો થવો; સામનો થવો.