હાથે ચૂડી પહેરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે ચૂડી પહેરવી

  • 1

    નામરદ કાયર કે બાયલું હોવું.