હાથ ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ચાલવો

  • 1

    હાથ વડે મારવું.

  • 2

    (કામમાં) ઝપાટો થવો.

  • 3

    હાથ વડે કામ થવું.