હાથ ચોખ્ખો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ચોખ્ખો હોવો

  • 1

    પ્રમાણિક કે નિષ્કલંકિત હોવું.

  • 2

    (સ્ત્રીએ) અભડાયેલ ન હોવું.