હાથ ચોપડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ચોપડવો

  • 1

    લાંચ આપવી; રાજી કરવું.