હાથ છૂટો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ છૂટો હોવો

  • 1

    ઉદાર કે ખરચાળ હોવું.

  • 2

    માર મારવાની ટેવ હોવી.