હાથ જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ જોવો

  • 1

    સામર્થ્યનો પરચો જોવો.

  • 2

    હસ્તરેખા જોઈ ભવિષ્ય ભાખવું.