હાથ ટાઢા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ટાઢા કરવા

  • 1

    કરવા જેવું કર્યાનો સંતોષ મેળવવો.