હાથ ટાઢો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ટાઢો કરવો

  • 1

    દાન આપી સંતોષ મેળવવો.