હાથ ઠોકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ઠોકવો

  • 1

    હાથ ઠોકીને ભાવ ઠરાવવો; સોદો કરવો.