હાથ તાળી દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ તાળી દેવી

  • 1

    સફાઈથી છટકી જવું.

  • 2

    છેતરી જવું.