હાથ દેખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ દેખાડવો

  • 1

    તાકાતનો પરચો આપવો.

  • 2

    આવડત બતાવવી.

  • 3

    ભવિષ્ય જોવડાવવા હાથ ધરવો.