હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ દેવો

  • 1

    ટેકો આપવો.

  • 2

    ચોપડવું; હાથ મારવો.

  • 3

    રોકવું; અટકાવવું.