હાથ દાઝવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ દાઝવા

  • 1

    માઠો કે કડવો અનુભવ થવો; પાછું પડવું.