હાથ ધોઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ધોઈને

  • 1

    ખાઈ ખપૂસીને.