હાથ પકડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ પકડવો

 • 1

  હાથ ઝાલવો.

 • 2

  રોકવું; અટકાવવું.

 • 3

  મદદ કરવી.

 • 4

  પત્ની તરીકે સ્વીકારવું; પરણવું.