હાથ પગનું ભાગલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ પગનું ભાગલું

  • 1

    આળસુ; ઢીલું.